Farma jelena i muflona

Na 10 ha livade i šume, koje se nalaze na prekrasnim brežuljcima u blizini toplica Sveti Martin, žive obični jeleni, jeleni lopatari, mufloni te divlje svinje.

Jeleni, mufloni i divlje svinje se nalaze u prirodnom staništu. Njihovo ponašanje se ne razlikuje od navika, koje imaju živeći u prirodi.

Farma se može posjetiti uz prethodnu najavu, a tijekom posjeta mogu se degustirati i kupiti proizvodi od divljači. Nalazimo se u brežuljcima iznad toplica Sveti Martin.